Referenties Senioren en/of mindervaliden aanpassingen


Column Wil Mutsaers


Alle woningen levensloopbestendig

De Centrale van alle ouderenverenigingen in Venray heeft 3500 leden. Daar is geconstateerd dat er behoefte is om specifieke aandacht te besteden aan woningen voor ouderen. De Seniorenraad heeft een groep vrijwilligers, met bouwkundige ervaring of aanverwante belangstelling, bereid gevonden hiervoor een commissie te vormen. Zij adviseren Wonen Venray en de gemeente Venray over alle zaken met betrekking tot woningen voor ouderen. Alle nieuwbouwplannen worden in een zo vroeg mogelijk stadium getoetst aan de eisen van ‘levensloopbestendigheid’. Hierdoor kunnen bewoners zolang mogelijk blijven wonen zonder dat er aanpassingen nodig zijn. Omdat in het verleden is gebleken dat nieuwbouwwoningen niet altijd aan die eisen voldoen, worden nu alle nieuwe bouwplannen in de gemeente Venray door de Commissie Ouderenhuisvesting (COH) getoetst. Zonder dat er extra bouwkosten ontstaan, kunnen de plannen zo worden aangepast dat ze wel voldoen aan de eisen.

Aanpassen

Naast haar werkzaamheden voor nieuwbouwplannen, adviseert de COH ook bij aanpassing van bestaande woningen. Hierdoor is in het verleden een groot aantal huurwoningen van Wonen Venray ‘opgeplust’. Dit houdt in dat woningen zodanig worden aangepast dat de bewoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Samen met het bedrijf ‘de Aanpak’ is een brochure gemaakt over de meest voorkomende woningaanpassingen, met het daarbij behorende prijskaartje. Met name de aanpassingen in de badkamer zoals een inloopdouche (zonder opstapje) en voorzieningen bij het toilet, springen in het oog.

Voorlichting

De COH organiseert in ‘de Kemphaan’ themamiddagen over wonen voor ouderen. In het verleden kwamen diverse onderwerpen aan de orde bijvoorbeeld: wonen en zorg, veiligheid in en om de woning en woonconcepten voor senioren. Op 7 december staat het thema ‘meergeneratiewoningen’ op het programma.

Wil Mutsaers, voorzitter COH


Ouderenhuisvesting in de gemeente Venray goed geregeld“De belangenbehartiging voor ouderen is in Venray goed geregeld”, vertelt Toon Broeksteeg, voorzitter van de commissie Ouderenhuisvesting.Efficiënte belangenbehartiging | “Op initiatief van de gemeente is enige jaren geleden de Centrale van Ouderen opgericht om de communicatie tussen ouderen en de gemeente Venray, de woningbouwvereniging, gezondheidszorg en het openbaar vervoer te verbeteren en de belangenbehartiging van ouderen te optimaliseren. Binnen de Centrale van Ouderen is de commissie Ouderenhuisvesting actief.”

Commissie ouderenhuisvesting | Toon Broeksteeg legt uit: “Deze commissie bestaat voor een groot deel uit gepensioneerde bouwkundigen die de gemeente Venray adviseren over nieuwbouw en renovatie. De commissie heeft zelf een uitgebreid pakket van eisen opgesteld waaraan alle nieuwe of gerenoveerde woningen moeten voldoen. Zo vinden zij dat alle woningen levensloopbestendig moeten zijn. Deuren moeten breed genoeg zijn voor rolstoelgebruikers en schakelaars, deurbel en brievenbus moeten op rolstoelhoogte zijn geplaatst.”

Verplichte eisen voor senioren-woningen | “Alle woningen die speciaal bedoeld zijn voor ouderen moeten voldoen aan een extra pakket van eisen. Ze moeten onder andere vrij zijn van drempels en beschikken over een slaap- en badkamer die ruim genoeg is voor een rolstoelgebruiker. Verder zijn een antislipvloer in de badkamer, een gunstige lichtinval en goed uitzicht vanuit de woning belangrijk. Het is zelfs zo dat projectontwikkelaars en de woningbouwvereniging verplicht zijn zich te houden aan dit pakket van eisen van de commissie Ouderenhuisvesting.”

Ontwikkelingen in ouderenhuisvesting op de voet gevolgd | “Maar dat is nog niet alles”, maakt Toon Broeksteeg tot slot duidelijk. “De commissie Ouderenhuisvesting volgt actief alle ontwikkelingen in de ouderenhuisvesting. Zo is er regelmatig contact met de Comfortabel Wonen aanpak. In haar showroom worden nieuwe zaken bekeken en uitgeprobeerd. Maar de commissie stelt de Comfortabel Wonen aanpak ook regelmatig op de hoogte van nieuwe inzichten.”


Linido introduceert de ProGrip“Een innovatief product dat sta-opbeweging volledig ondersteunt”Linido in Pijnacker is een bedrijf dat zich bezighoudt met het ont werpen en produceren van hulp middelen voor badkamer, douche en toilet. Met de ProGrip intro duceert Linido een product dat op het toilet ondersteuning biedt bij de gehele beweging van staan naar zitten en omgekeerd.

De ProGrip is het resultaat van uitgebreide studies en testen. Dat heeft een hulpmid del opgeleverd dat nauwkeurig aansluit bij de bewegingen die iemand maakt bij het opstaan van en zitten op een toilet. Daarmee gaat het product verder dan de reeds bestaande hulpmiddelen zoals een verhoogd toilet, wandbeugels of opklapbare beugels die niet de gehele beweging onder steunen. De ProGrip stimuleert de natuurlijke sta opbeweging omdat het steun biedt aan de onderarm en daardoor de volledige beweging faciliteert. Zelfstandig opstaan vergt zo minder inspanning of wordt zelfs weer mogelijk. Het ergonomische hulpmid del valt binnen het verstrekkingpakket van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Uiteraard is de ProGrip verkrijg baar bij De Comfortabel Wonen Aanpak, evenals alle andere hulpmiddelen van Linido.


“Goede en betrouwbare partners zijn voor ons belangrijk”Sinds enkele jaren bestaat er tussen Bruynzeel Keukens en De Aanpak een samenwerkingsverband. Die samenwerking gaat verder dan alleen het dealerschap; de partners in de diverse regio’s in Nederland worden dan ook met veel zorg door Bruynzeel geselecteerd.Anton Verpaalen, verkoopleider projecten bij Bruynzeel Keukens, geeft aan wat bovengenoemd samenwerkingsverband precies inhoudt. “In Nederland hebben we in diverse regio’s partners zoals De Aanpak. Aangezien wij zelf maar een beperkte opslagcapaciteit hebben, zijn die partners ondermeer voorraadhoudende handelaar. Zo kan er snel worden ingespeeld op de behoeften van professionele gebruikers zoals woningcorporaties.”

Goede naam | “Daarnaast”, vervolgt Verpaalen, “moet hun filosofie aansluiten bij ons multifunctioneel programma. Dat programma houdt in dat een keuken in een handomdraai geschikt moet kunnen worden gemaakt voor mindervalide mensen. Overigens, in verband met de verstelbaarheid moet de woning daarbij wel aan bepaalde eisen voldoen.” Het concept van De Aanpak voldoet in dat opzicht prima, merkt Verpaalen op. “Het is een concept waar we absoluut in geloven. Bovendien doen ze meer dan alleen keukens, ze kunnen ook sanitaire voorzieningen geheel afstemmen op mindervalide mensen. Met hun werkzaamheden hebben ze in de regio een goede naam opgebouwd.”

Vertrouwensrelatie | Die goede naam was voor Bruynzeel Keukens ook reden om de samenwerking met De Aanpak aan te gaan. “De partners waar wij mee samenwerken, fungeren als een verlengstuk van ons”, aldus Anton Verpaalen. “Hun werkwijze straalt dus ook op ons af. Ze moeten goed inspelen op ontwikkelingen in de markt, dat is wat wij als Bruynzeel eveneens doen. Daarnaast zorgen ze ervoor dat hun voorraad op peil is, zodat ze snel kunnen leveren. Dat doet men bij De Aanpak perfect. In de afgelopen jaren is er dan ook een echte vertrouwensrelatie met hen ontstaan.”

40% kostenbesparing door hergebruik van trapliftenOtto Ooms is ontwikkelaar en fabrikant van Flexirail, een traplift die speciaal is ontwikkeld voor hergebruik.Losse Componenten | Peter Scheer, Technisch Adviseur bij de firma Otto Ooms vertelt: “De Flexirail is opgebouwd uit losse componenten. Dit maakt het mogelijk om ze op elke trap te plaatsen. Bovendien kan de looprail van de lift zonder moeite worden ingekort, van vorm worden veranderd, uitgebreid of aangepast. Een unieke eigenschap waardoor de liften gemakkelijk kunnen worden hergebruikt. Een goede oplossing bovendien omdat trapliften gemiddeld maar 4,5 jaar door dezelfde eigenaar worden gebruikt.”

Een traplift gaat veel langer mee | “Inmiddels maken al veel gemeenten gebruik van deze flexibele traplift”, vervolgt Scheer, “om zo ongeveer 40% op een nieuwe lift te besparen. De gemeente verstrekt eerst een nieuwe traplift aan een mindervalide. Blijkt de traplift niet meer nodig dan kan deze worden opgeslagen. Bij een nieuwe aanvraag voor een traplift bekijken we welke onderdelen deze gemeente heeft geretourneerd en welke andere onderdelen er nodig zijn. We gebruiken componenten van dezelfde leeftijd en de juiste specificatie uit ons depot. Natuurlijk merkt de nieuwe gebruiker niets van het vorige leven van zijn of haar traplift. Er worden alleen onderdelen hergebruikt die jonger zijn dan 10 jaar en die voldoen aan het CE keurmerk. Verder krijgen, daar waar nodig, de raildelen een nieuwe coating zodat ze er als nieuw uitzien.”

Duidelijk communiceren | Over De Aanpak zegt Peter Scheer: “Met De Aanpak hebben we een goede methode voor samenwerking ontwikkeld. De Aanpak kent het programma van eisen bij een woningaanpassing en regelt alles in één hand, zoals het aanleggen van een stopcontact, het verplaatsen van een radiator of het aanpassen van het plafond of meterkastdeurtje waar nodig. Voor de traplift worden wij ingeschakeld. Samen werken we met de zogenaamde lijst ’Verkorte Procedure‘ waardoor we snel en efficiënt kunnen werken en heel duidelijk met elkaar communiceren. En dat biedt voordelen voor alle betrokken partijen.”